Het huis van God is niet een huis gebouwd met gewone stenen. Het is een huisgezin met levende stenen (1 Petrus 2 vers 5). Evangelie Gemeente Lisse is een deel van dit huisgezin van God.

We willen dit huisgezin gestalte geven vanuit een aantal belangrijke kernwaarden.

God
God is altijd goed.
Alles is mogelijk bij God.
Jezus’ lijden, sterven en opstanding voorzien in alles wat wij nodig hebben.
God ziet jou helemaal zitten.

God is hier
Elke samenkomst kenmerkt zich door het vieren van Gods aanwezigheid.
Ook is er gelegenheid om de Maaltijd van de Heer te vieren met elkaar of als individu.

Koninkrijk
Wij erkennen Jezus als onze Koning.
Hij leert ons bidden: “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.” (Mattheus 6 vers 10)
Wij mogen de hemel in de maatschappij vertegenwoordigen.

Familie
God is onze Vader.
We komen bij elkaar omdat we leden zijn van hetzelfde gezin.

Cultuur van eer
Iedereen is welkom in dit gezin.
We leren om eervol. met respect en eerlijk met elkaar en met onze gasten om te gaan.