DE KERNWAARDEN

1 DSC04606 1

De Kernwaarden waar vanuit wij onze gemeente-familie gestalte willen geven:

God is altijd goed.

Alles is mogelijk bij God.

Jezus’ lijden, sterven en opstanding voorziet in alles wat wij nodig hebben.

God ziet jou helemaal zitten.

 

GOD IS HIER

Elke samenkomst kenmerkt zich door het vieren van Gods aanwezigheid.

Ook is er gelegenheid om de Maaltijd van de Heer te vieren met elkaar of als individu.

        

KONINKRIJK

Wij erkennen Jezus als onze Koning.

Hij leert ons bidden:

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Matth. 6 : 10

Wij mogen de hemel in de maatschappij vertegenwoordigen.

 

FAMILIE

God is onze Vader.

We komen bij elkaar omdat we leden zijn van hetzelfde gezin.

 

CULTUUR VAN EER

Iedereen is welkom in dit gezin.

We leren om eervol. met respect en eerlijk met elkaar en met onze gasten om te gaan.

                                      Meer Lezen