Cees Vork  – Stichting  “Op de Bres”.

Cees leidt een gebedsbeweging waar 24 uur voorbede wordt gedaan voor de Nederlandse samenleving en overheid, voor Israël, voor de VN, voor elk land en voor elk volk. Wij verlangen naar een doorbraak van Gods kracht in Nederland en in de rest van de wereld en geloven dat gebed daar een essentieel onderdeel van is.