THUISKOMEN
Wij willen een plaats zijn waar iedereen die bij ons binnenkomt zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, geloof, levensfilosofie, gerichtheid en leefomstandigheden. Mensen mogen ‘thuis’ gaan komen. Thuis bij God, thuis bij zichzelf en thuis bij ons.

Begrippen die passen bij thuiskomen zijn:
Veilig voelen, tot rust komen, God leren kennen, herstellen, familie zijn, liefde ontvangen.

Onze zondagse samenkomsten en de kleine groepen bij mensen thuis, de 17+ groep de tieners en de kindergroepen zijn bij uitstek de gelegenheden waar we dit gaan ervaren.

GROEIEN
Groeien is gezond. Elk gezond mens groeit, in grootte, in verstand, in relaties. Zo ook in geloof. Zoals een kind groeit in het kennen en contact hebben met ouders, broers en zussen en grootouders, zo groeit een volgeling van Jezus ook in het hebben van een relatie met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest en met de andere volgelingen van Jezus.

Begrippen die passen bij het groeien zijn: God leren kennen, Jezus gaan erkennen als Koning, gedoopt worden in water,
gedoopt worden in de Heilige Geest, je ware identiteit ontdekken, je ware bestemming vinden, je plek gaan vinden in het gemeente- gezin.

De zondagse samenkomsten, de kleine groepen, de 17+ groep, de Tieners, de kindergroepen, de trainingen en studies en het optrekken met anderen in de praktijk van het leven helpen om tot groei te komen.

STERK WORDEN
Onder sterk worden verstaan we het volwassen worden in je geloof, jouw plek weten in de samenleving, weten waar God je voor gemaakt heeft en vandaar uit de dingen gaan doen die Jezus ook doet.

Vooral onze training “Groeien in je bestemming” helpt je daarbij.

UITLEVEN
Geloven is niet iets vaags wat zich alleen maar in je hoofd afspeelt, of in de beslotenheid van een gebouw.
Geloof wordt vooral beleefd in de praktijk van het leven.

Daarom betekent uitleven voor ons:
In de samenleving (maatschappij) het Koninkrijk van God uitleven. Zoals het gebed dat Jezus ons leert: de hemel op aarde te brengen.

De gelegenheden waar we dat kunnen doen zijn onze werkplekken, onze scholen, onze straat, onze families, onze vriendenkring, de politiek, vrijwilligerswerk, hulpverlening etc.

Dit kan in eigen land, maar ook in andere landen …

Om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,  om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Luc. 4:18

OM AL DEZE FACETTEN VAN HET KONINKRIJK UIT TE KUNNEN LEVEN DOEN WE ALS GEMEENTE DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

 

HUIS-KRINGEN.

EGL huis-kringen zijn kleine groepen bij mensen thuis. Een huis-kring is dè plek om anderen beter te leren kennen en om vriendschappen te ontwikkelen. Maar het belangrijkste is dat in een huis-kring discipelschap plaatsvindt.
Mensen ontmoeten elkaar, bemoedigingen elkaar, delen het leven met elkaar en leren van elkaar met als doel om te groeien naar krachtige mensen met impact in hun directe omgeving.
De leiders van de huis-kringen hebben een diep verlangen om het koninkrijk van God zichtbaar te zien worden in onze wereld. Ook in die van jou!
De kringen zijn op woensdagavond om de veertien dagen.
Zou je graag een huis-kring willen bezoeken? Kom eens langs op zondagochtend. Wij staan je graag te woord om je verder te helpen.
Doordeweeks kunt u ook altijd bellen of mailen voor meer informatie: (0252) 411195 /
info@eglisse.nl.
 
Dit zijn de groepen tot dusver:
Nieuw Vennep: Wouter en Jacqueline Grosscurt
Lisserbroek: Willie Beukers
Lisse: Maureen Fripiat
Lisse: Ben en Carole van der Kolk

UUR VAN VUUR

Elke donderdag, om 19.30 uur wordt er een uur vurig aanbeden en gebeden. Er wordt een beroep gedaan op Gods voorziening in elke situatie die voorziening behoefd. God heeft beloofd dat Hij zal voorzien in alles wat wij nodig hebben. Wij mogen Hem dat in herinnering brengen. Hij zoekt mensen die Hem aanbidden in Geest en waarheid.

ALPHA-CURSUS

Is er meer? Waar leef ik eigenlijk voor? Als je met dit soort vragen rondloopt, is de Alpha-cursus wellicht iets voor jou. De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblijvende wijze kennis te maken met het christelijk geloof. In een serie van tien bijeenkomsten wordt een groot aantal uitgangspunten van het christelijk geloof besproken. De Alpha-cursus is bedoeld voor iedereen die meer te weten wil komen over het christelijk geloof of die de basis van zijn/haar geloof (nog) eens wil doordenken. De cursus duurt tien avonden en een weekend. De bijeenkomsten beginnen om 18.45 uur met een welkomstdrankje en aansluitend, om 19.00 uur, een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een inleiding over één van de onderwerpen. Aansluitend wordt in kleine groepen nagepraat en is er gelegenheid om je vragen te stellen. Het is mogelijk om de eerste avond vrijblijvend te komen kijken of de cursus iets voor je is.
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Wat is bidden en hoe doe je dat?
• Bijbellezen: waarom en hoe?
• Waarom stierf Jezus aan het kruis?
• Hoe zit het met de kerk?
• Wie is de Heilige Geest?
Cursusdata:
De Alpha-cursus wordt gehouden op de  donderdagavonden:
 data zijn nog niet bekend.
Kosten
De cursusavonden zijn gratis, voor het weekend wordt een bijdrage gevraagd.
Meer informatie
Wil je meer weten of je aanmelden, mail dan naar:
alpha.dehuiskamerlisse@gmail.com

 

Alpha cursus  filmpje

TRAININGEN

Door het jaar heen voorzien wij in twee trainingen:

GROEIEN IN JE BESTEMMING

Een training die je helpt om met behulp van de gaven van de Heilige Geest de dingen te doen die Jezus ook heeft gedaan toen Hij hier op aarde was. Het zijn de dingen waarvan Jezus (in het Bijbelboek Marcus het 16e hoofdstuk) heeft gezegd dat iedere gelovige die dingen zou doen.

HERSTEL EN BEVRIJDING

Een training die je helpt om van blokkades en nare gewoonten en verslavingen af te komen. Je krijgt inzicht in de onzichtbare geestelijke werkelijkheid en je leert daar adequaat mee om te gaan. Je leert in vrijheid te leven en kunt verantwoording nemen voor je daden.

De visie van de EG Lisse en wat we doen is verkrijgbaar als document die u kunt aanvragen op de contact pagina, stuur ons een e-mail met uw contact gegevens en de vraag; stuur mij de blauwdruk EG Lisse