Jaap en Corrie Spaargaren zijn de voorgangers van de gemeente. Hun verlangen is om mensen tot bloei te brengen, zodat door hen de hemel deze aarde zal raken. Jaap en Corrie hebben drie kinderen en vier kleinkinderen.

Ben en Carole van der Kolk hebben oog voor mensen en doen hun best om het ‘familie-zijn’ in de gemeente gestalte te geven. Het zijn goede planners en organisatoren, gericht op Gods voorziening voor mensen. Ben en Carole hebben vier kinderen en vijf kleinkinderen.

Hans en Nel  Scholte zijn echte ‘mensen-mensen’ Hans leidt  het gebedswerk in de gemeente en Nel geeft leiding aan ons pastorale team. Ze zijn echt een vader en moeder in de gemeente. Hans en Nel hebben drie kinderen en acht kleinkinderen.

Wouter en Jacquelien Grosscurt is ons jongste oudsten-echtpaar van het team. Ze hebben twee zonen. Wouter en Jacquelien verlangen ernaar om mensen dichter bij het hart van de Vader, Jezus en de Heilige Geest te brengen

Bert en Marina Strikkers zijn strijders die opkomen voor het recht van mensen. Ze gaan de confrontatie niet uit de weg als het gaat om onrecht wat mensen wordt aangedaan. Bert heeft bijzondere bestuurlijke kwaliteiten en investeert in relaties. Bert en Marina hebben twee kinderen. 

Eric is chauffeur in het dagelijks leven en heeft als hobby muziek, hij bespeelt in de fanfare de sousafoon, zo’n grote tuba. In de gemeente helpt hij op allerlei plaatsen mee met herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Angélique draait mee als diaken in ons team, ze is een gepassioneerde vrouw met geestelijk inzicht en een groot hart. Ze vertegenwoordigd het leiderschap in de kinderdiensten. Eric en Angelique hebben drie kinderen.

Erik en Angélique Noordermeer