Jaap en Corrie Spaargaren zijn de voorgangers van de gemeente. Hun verlangen is om mensen tot bloei te brengen, zodat door hen de hemel deze aarde zal raken. Jaap en Corrie hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen.


Ben en Carole van der Kolk hebben oog voor mensen en doen hun best om het ‘familie-zijn’ in de gemeente gestalte te geven. Het zijn goede planners en organisatoren, gericht op Gods voorziening voor mensen. Ben is oudste in de gemeente. Ben en Carole hebben vier kinderen en zes kleinkinderen.


Hans en Nel  Scholte zijn echte ‘mensen-mensen’. Hans is oudste in de gemeente en leidt het gebedswerk. Nel geeft leiding aan ons pastorale team. Ze zijn echt een vader en moeder in de gemeente. Hans en Nel hebben drie kinderen en acht kleinkinderen.


Wouter en Jacquelien Grosscurt is ons jongste oudsten-echtpaar van het team.  Wouter en Jacquelien verlangen ernaar om mensen dichter bij het hart van de Vader, Jezus en de Heilige Geest te brengen. Wouter is oudste in de gemeente. Wouter en Jacquelien hebben twee kinderen.


Bert en Marina Strikkers zijn strijders die opkomen voor het recht van mensen. Ze gaan de confrontatie niet uit de weg als het gaat om onrecht wat mensen wordt aangedaan. Bert is diaken in het team, heeft bijzondere bestuurlijke kwaliteiten en investeert in relaties. Bert en Marina hebben twee kinderen.


Eric en Angelique Noordermeer zijn gevoelige maar ook heel praktische mensen, die heel goed in de gaten hebben wie er binnen en buiten de gemeente een stukje extra zorg nodig hebben. Eric is chauffeur in het dagelijks leven en heeft als hobby muziek, hij bespeelt in de fanfare de sousafoon, zo’n grote tuba. In de gemeente helpt hij op allerlei plaatsen mee met het onderhoud van het gebouw. Angélique is diaken in ons team. Ze is een gepassioneerde vrouw met geestelijk inzicht en een groot hart. Ze vertegenwoordigd het leiderschap in de kinderdiensten. Eric en Angelique hebben drie kinderen.