ANBI-STATUS

Het Contact in Overheidszaken (CIO) heeft op 30 november 2007 een convenant gesloten met de Belastingdienst inzake de ANBI-regeling. Dit houdt in, dat aan de VPE, als één van de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen, een groepsbeschikking is afgegeven, zodat de bij de VPE aangesloten gemeenten erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften aan deze gemeenten zijn fiscaal aftrekbaar. Omdat het hier een groepsbeschikking betreft, zullen de bij de VPE aangesloten gemeenten niet afzonderlijk worden vermeld op de site van de Belastingdienst. Alleen de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Driebergen staat als ANBI op deze site vermeld. Jaarlijks dient de VPE aan het CIO een lijst aan te leveren met gegevens over de bij haar aangesloten gemeenten.

Giften mogen overgemaakt worden op bankrekening nummer: NL42 RABO 037.65.34.966

BEGROTING EG Lisse

 

Bedrag