Wie is Dylan?

Van cocaïne verslaafde naar paratroeper in het Nederlandse leger. Van PTSS-
patiënt naar Evangelie prediker. Dylan heeft het allemaal doorleefd. Een man die
aan de ene kant het lijden van het leven kent, maar aan de andere kant ook de
hoopvolle wonderkracht van God. Iets wat hij het liefste fulltime demonstreert.

 

Jonge jaren

Het begon allemaal in zijn tienertijd waar hij door een heftige thuissituatie belande in de
wereld van harddrugs. Eerst als gebruiker en daarna ook als dealer. Op zijn
drieëntwintigste kwam het moment dat Dylan het uitriep naar God. En God antwoordde
op bijzondere wijze: in een klap werd hij van zijn cocaïneverslaving bevrijd en Dylan
besloot zich toe te wijden aan het verspreiden van dit goede nieuws.

Dylan’s levensmissie

Wonderen

Zeven jaar zat hij in de kerk, totdat God Dylan riep om te gaan bidden voor de zieken. In zijn kerk was hier op dat moment helaas geen ruimte voor. Dylan liet zich echter niet tegenhouden en besloot dan maar op de straat voor mensen te gaan bidden die genizing nodig hadden. Overal waar hij kwam in Nederland zag hij tot zijn grote verbazing hoe blinde mensen hun zicht terug kregen en dove mensen weer gingen horen. Ook een lam persoon kon na gebed weer normaal lopen. Kortom: door een wonder genazen allerlei pijnen en ziektes.

Dylan’s levensmissie werd vanaf toen:
“Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overla zieken genazet.” – Lucas 9:6

Buitenland

God begon tot Dylan te spreken om het Evangelie te brengen waar mensen het nog niet kenden, ook buiten de grenzen. Zo ging Dylan op zijn eerste zendignsreis van zijn eigen spaargeld. Vele reizen volgden waar hij openluchtdiensten hield, op de meest afgelegen plekken van de wereld. Hij predikte het Evangelie voor groepen van 50 tot 300 mensen. En velen kwamen tot geloof doordat Gods kracht elke keer  zo tastbaar op kwam dagen.

PTSS

Nadat Dylan 10 jaar in het Nederlandse leger diende als paratroeper, kreeg hij de diagnose van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Doordat hij drie keer op uitzending was gewwst en meerdere vuurgevechten had meegemaakt, had dit er bij hem flink ingehakt. De arsten zeiden dat PTSS niet te genezen valt en hij er voor de rest van zijn leven mee zou moeten leren leven. God sprak echter tot hem:
“Ik ga je nu nog niet genezen, wnat eerst ga ik je emoties in lijn brengen en daarna zal ik je aanraken.”

 

Een paar dagen later vertelde een spreker precies hetzelfde tegen Dylan. Dylan besloot de PTSS te accepteren totdat God hem aan zou raken. De therapie was pittig en vermoeiend en hij was de wanhoop nabij. Ook kreeg zijn vrouw in die tijd een agressieve vorm van huidkanker. Dit bracht Dylan op het punt om een einde aan zijn leven te willen maken. Maar wonder boven wonder greep God in en Dylan genas van het enen op het andere moment en ook zijn vrouw is genezen!

Bediening

Dylan heeft een specifieke opdracht gekregen van God om een samenwerkingsverband te maken tussen Christelijke geloofsgemeenschappen en Evangelie verspreiders. Kijk op www.oneforchrist.com voor deze unieke bediening voor een tijd als deze.

Volg Dylan op Facebook: Evangelist Dylan de Bruin
https://m.facebook.com/EvangelistDylandeBruin/

Volg Dylan op Instagram: Evangelist Dylan de Bruin
http://www.instagram.com/evangelist.dylan.de.bruin/