Elke donderdag, om 19.30 uur wordt er een uur vurig aanbeden en gebeden. Er wordt een beroep gedaan op Gods voorziening in elke situatie die voorziening behoeft. God heeft beloofd dat Hij zal voorzien in alles wat wij nodig hebben. Wij mogen Hem dat in herinnering brengen. Hij zoekt mensen die Hem aanbidden in Geest en waarheid.