LOCATIE & GEGEVENS

 

Jozef Israëlsstraat 11
2162CA Lisse
0252 411195 b.g.g. 06 – 30872234
dinsdag t/m vrijdag van
15.30 – 18.00 uur.
jaap@eglisse.nl

Wij komen iedere zondagmorgen 
om 10.00 uur samen in ons gebouw ‘De Poort’ aan de Jozef Israëlsstraat 11 in Lisse.

Wij verzoeken u vriendelijk uw auto te parkeren op het Gerard Douhof het parkeerterrein achter de school “De Tweemaster en niet in de Jozef Israëlsstraat.

 

Giften aan de evangelie gemeente Lisse zijn fiscaal aftrekbaar.

Bankrekeningnummer:
Rabobank Lisse
NL42RABO 037.65.34.966  

De Evangelie Gemeente Lisse is aangesloten bij de VPEde overkoepelende organisatie van Pinkster- en Evangeliegemeenten. De Evangelie Gemeente Lisse is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41166493

ANBI-STATUS

Het Contact in Overheidszaken (CIO) heeft op 30 november 2007 een convenant gesloten met de Belastingdienst inzake de ANBI-regeling. Dit houdt in, dat aan de VPE, als één van de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen, een groepsbeschikking is afgegeven, zodat de bij de VPE aangesloten gemeenten erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften aan deze gemeenten zijn fiscaal aftrekbaar. Omdat het hier een groepsbeschikking betreft, zullen de bij de VPE aangesloten gemeenten niet afzonderlijk worden vermeld op de site van de Belastingdienst. Alleen de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Driebergen staat als ANBI op deze site vermeld. Jaarlijks dient de VPE aan het CIO een lijst aan te leveren met gegevens over de bij haar aangesloten gemeenten.

BEGROTING EG LISSE

Heeft u een (hulp)vraag of zoekt u contact,

Stuur ons een mail